Türkçe için tıklayınız   Click for English

Ayder Hakkında

Doğal Özellikleri

Rize ili Çamlıhemşin ilçesinde ve Kaçkar Dağları Milli Parkında Ayder Yaylasında 1200 m yükseltide zirvede bir mekan Ümit Ayder Otel.

Milli Parklar doğal, kültürel ve tarihi kaynak değerleri bakımından ulusal ve uluslar arası öneme sahip, ender bulunan tabiat parçalarıdır.

Kaçkar Dağları Milli Parkı doğal ve kültürel kaynak değerleriyle doğa severlerin buluşma noktasıdır.

Kaçkar Dağları Milli Parkı Doğu Karadeniz Dağlarının 3 büyük dağ kütlesi olan Üç Doruk, Göller ve Kaçkar dağlarından oluşmaktadır.

Bölgede yıllık yağış ortalaması 2200 mm dir.

Gökyüzüne ulaşmak istercesine uzanan dağlar kıyıdan itibaren hızla 4000 mt'lere yükselmekte ve iklim faktörlerinde hızlı değişime neden olmaktadır. Arazi yapısı nedeniyle yağış kısa mesafelerde değişiklik göstererek mikroklimalar oluşturmakta, bu da biyolojik çeşitliliği zenginleştirmektedir.

Yörede en önemli jeomorfolojik yapı buzullardır. Çeşitli buzul vadileri içerisinde en uzunu 12 km ile Elevit teknesidir.Buzul vadilerinin tabanı 2800-3600 m yükseltilerde seyretmektedir. Buzullar, buzul gölleri, buzul vadileri, sirkler ve morenler yörenin jeomorfolojik zenginlikleridir. Yörede yaklaşık 100 buzul gölü bulunmaktadır.

Kısa mesafelerde artan yükseklikler, jeomorfolojik yapı, bitki ve hayvan toplulukları, yörenin sosyal, kültürel mekansal ve mimari görüntüsünü sergileyen yayla evleri, geleneksel ev-mutfak araç-gereçleri bir yanda buzul gölleri, diğer yanda Ayder kaplıcaları ile dağcıları, turistleri ve bilim adamlarını etkilemekte ve bu değerleri ile onları yöreye davet etmektedir.

Yayla şenlikleri, bağbozumu coşkusu ve tüm bunlara lezzet katan, tulumun iç titreten sesi...

Bozulmamış vahşi doğası dağ kaplıcaları ile Doğa cennetidir Ayder.

Bir Doğa Harikası...

Ayder Yaylası

Ayder Yaylası

Ayder Yaylası

Ayder Yaylası

Ayder Yaylası

Ayder Yaylası

Ümit Ayder Otel

Ümit Ayder Otel

Ümit Ayder Otel

Ümit Ayder Otel

Ümit Ayder Otel